1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Azerbaijan Numer kierunkowy 00994 wzg, +994 należy do Azerbejdżan


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00994

  1. Numer kierunkowy 00994
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00994?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00994 i +994?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00994
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00994?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00994.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00994?

Numer kierunkowy 00994

Azerbejdżan posiada numer kierunkowy 00994 wzg. +994.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00994?

Z użyciem numeru kierunkowego 00994 wzg. +994 telefonuje się do Azerbejdżan.


Jaka jest różnica pomiędzy 00994 i +994?

Zarówno numer 00994, jak i +994 są powiązane do Azerbejdżan. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Azerbejdżan tyko poprzez wybranie numeru 00994, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00994

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00994 nawiązuje się połączenie do Azerbejdżan.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00994?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00994 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Azerbejdżan.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00994.

Numer kierunkowy 00994 Azerbejdżan


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00994?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00994 (Azerbejdżan) brzmi: "AZ"