1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Iran, Islamic Republic of Numer kierunkowy 0098 wzg, +98 należy do Iran


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0098

  1. Numer kierunkowy 0098
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0098?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0098 i +98?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0098
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0098?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0098.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0098?

Numer kierunkowy 0098

Iran posiada numer kierunkowy 0098 wzg. +98.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0098?

Z użyciem numeru kierunkowego 0098 wzg. +98 telefonuje się do Iran.


Jaka jest różnica pomiędzy 0098 i +98?

Zarówno numer 0098, jak i +98 są powiązane do Iran. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Iran tyko poprzez wybranie numeru 0098, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0098

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0098 nawiązuje się połączenie do Iran.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0098?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0098 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Iran.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0098.

Numer kierunkowy 0098 Iran


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0098?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0098 (Iran) brzmi: "IR"