1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...

Nepal Numer kierunkowy 00977 wzg, +977 należy do Nepal


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00977

  1. Numer kierunkowy 00977
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00977?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00977 i +977?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00977
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00977?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00977.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00977?

Numer kierunkowy 00977

Nepal posiada numer kierunkowy 00977 wzg. +977.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00977?

Z użyciem numeru kierunkowego 00977 wzg. +977 telefonuje się do Nepal.


Jaka jest różnica pomiędzy 00977 i +977?

Zarówno numer 00977, jak i +977 są powiązane do Nepal. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Nepal tyko poprzez wybranie numeru 00977, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00977

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00977 nawiązuje się połączenie do Nepal.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00977?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00977 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Nepal.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00977.

Numer kierunkowy 00977 Nepal


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00977?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00977 (Nepal) brzmi: "NP"