1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...

Mongolia Numer kierunkowy 00976 wzg, +976 należy do Mongolia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00976

  1. Numer kierunkowy 00976
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00976?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00976 i +976?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00976
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00976?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00976.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00976?

Numer kierunkowy 00976

Mongolia posiada numer kierunkowy 00976 wzg. +976.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00976?

Z użyciem numeru kierunkowego 00976 wzg. +976 telefonuje się do Mongolia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00976 i +976?

Zarówno numer 00976, jak i +976 są powiązane do Mongolia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Mongolia tyko poprzez wybranie numeru 00976, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00976

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00976 nawiązuje się połączenie do Mongolia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00976?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00976 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Mongolia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00976.

Numer kierunkowy 00976 Mongolia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00976?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00976 (Mongolia) brzmi: "MN"