1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Iraq Numer kierunkowy 00964 wzg, +964 należy do Irak


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00964

  1. Numer kierunkowy 00964
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00964?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00964 i +964?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00964
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00964?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00964.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00964?

Numer kierunkowy 00964

Irak posiada numer kierunkowy 00964 wzg. +964.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00964?

Z użyciem numeru kierunkowego 00964 wzg. +964 telefonuje się do Irak.


Jaka jest różnica pomiędzy 00964 i +964?

Zarówno numer 00964, jak i +964 są powiązane do Irak. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Irak tyko poprzez wybranie numeru 00964, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00964

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00964 nawiązuje się połączenie do Irak.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00964?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00964 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Irak.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00964.

Numer kierunkowy 00964 Irak


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00964?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00964 (Irak) brzmi: "IQ"