1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Syrian Arab Republic Numer kierunkowy 00963 wzg, +963 należy do Syria


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00963

  1. Numer kierunkowy 00963
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00963?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00963 i +963?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00963
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00963?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00963.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00963?

Numer kierunkowy 00963

Syria posiada numer kierunkowy 00963 wzg. +963.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00963?

Z użyciem numeru kierunkowego 00963 wzg. +963 telefonuje się do Syria.


Jaka jest różnica pomiędzy 00963 i +963?

Zarówno numer 00963, jak i +963 są powiązane do Syria. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Syria tyko poprzez wybranie numeru 00963, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00963

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00963 nawiązuje się połączenie do Syria.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00963?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00963 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Syria.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00963.

Numer kierunkowy 00963 Syria


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00963?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00963 (Syria) brzmi: "SY"