1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Lebanon Numer kierunkowy 00961 wzg, +961 należy do Liban


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00961

  1. Numer kierunkowy 00961
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00961?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00961 i +961?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00961
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00961?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00961.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00961?

Numer kierunkowy 00961

Liban posiada numer kierunkowy 00961 wzg. +961.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00961?

Z użyciem numeru kierunkowego 00961 wzg. +961 telefonuje się do Liban.


Jaka jest różnica pomiędzy 00961 i +961?

Zarówno numer 00961, jak i +961 są powiązane do Liban. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Liban tyko poprzez wybranie numeru 00961, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00961

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00961 nawiązuje się połączenie do Liban.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00961?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00961 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Liban.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00961.

Numer kierunkowy 00961 Liban


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00961?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00961 (Liban) brzmi: "LB"