1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 votes, average: 3,97 out of 5)
Loading...

Myanmar Numer kierunkowy 0095 wzg, +95 należy do Birma


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0095

  1. Numer kierunkowy 0095
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0095?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0095 i +95?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0095
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0095?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0095.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0095?

Numer kierunkowy 0095

Birma posiada numer kierunkowy 0095 wzg. +95.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0095?

Z użyciem numeru kierunkowego 0095 wzg. +95 telefonuje się do Birma.


Jaka jest różnica pomiędzy 0095 i +95?

Zarówno numer 0095, jak i +95 są powiązane do Birma. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Birma tyko poprzez wybranie numeru 0095, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0095

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0095 nawiązuje się połączenie do Birma.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0095?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0095 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Birma.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0095.

Numer kierunkowy 0095 Birma


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0095?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0095 (Birma) brzmi: "MM"