1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 votes, average: 4,68 out of 5)
Loading...

India Numer kierunkowy 0091 wzg, +91 należy do Indie


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0091

  1. Numer kierunkowy 0091
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0091?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0091 i +91?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0091
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0091?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0091.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0091?

Numer kierunkowy 0091

Indie posiada numer kierunkowy 0091 wzg. +91.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0091?

Z użyciem numeru kierunkowego 0091 wzg. +91 telefonuje się do Indie.


Jaka jest różnica pomiędzy 0091 i +91?

Zarówno numer 0091, jak i +91 są powiązane do Indie. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Indie tyko poprzez wybranie numeru 0091, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0091

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0091 nawiązuje się połączenie do Indie.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0091?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0091 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Indie.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0091.

Numer kierunkowy 0091 Indie


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0091?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0091 (Indie) brzmi: "IN"