1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...

China Numer kierunkowy 0086 wzg, +86 należy do Chiny


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0086

  1. Numer kierunkowy 0086
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0086?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0086 i +86?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0086
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0086?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0086.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0086?

Numer kierunkowy 0086

Chiny posiada numer kierunkowy 0086 wzg. +86.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0086?

Z użyciem numeru kierunkowego 0086 wzg. +86 telefonuje się do Chiny.


Jaka jest różnica pomiędzy 0086 i +86?

Zarówno numer 0086, jak i +86 są powiązane do Chiny. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Chiny tyko poprzez wybranie numeru 0086, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0086

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0086 nawiązuje się połączenie do Chiny.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0086?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0086 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Chiny.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0086.

Numer kierunkowy 0086 Chiny


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0086?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0086 (Chiny) brzmi: "CN"