1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Lao People's Democratic Republic Numer kierunkowy 00856 wzg, +856 należy do Laos


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00856

  1. Numer kierunkowy 00856
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00856?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00856 i +856?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00856
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00856?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00856.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00856?

Numer kierunkowy 00856

Laos posiada numer kierunkowy 00856 wzg. +856.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00856?

Z użyciem numeru kierunkowego 00856 wzg. +856 telefonuje się do Laos.


Jaka jest różnica pomiędzy 00856 i +856?

Zarówno numer 00856, jak i +856 są powiązane do Laos. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Laos tyko poprzez wybranie numeru 00856, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00856

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00856 nawiązuje się połączenie do Laos.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00856?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00856 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Laos.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00856.

Numer kierunkowy 00856 Laos


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00856?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00856 (Laos) brzmi: "LA"