1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Cambodia Numer kierunkowy 00855 wzg, +855 należy do Kambodża


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00855

  1. Numer kierunkowy 00855
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00855?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00855 i +855?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00855
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00855?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00855.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00855?

Numer kierunkowy 00855

Kambodża posiada numer kierunkowy 00855 wzg. +855.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00855?

Z użyciem numeru kierunkowego 00855 wzg. +855 telefonuje się do Kambodża.


Jaka jest różnica pomiędzy 00855 i +855?

Zarówno numer 00855, jak i +855 są powiązane do Kambodża. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Kambodża tyko poprzez wybranie numeru 00855, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00855

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00855 nawiązuje się połączenie do Kambodża.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00855?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00855 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Kambodża.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00855.

Numer kierunkowy 00855 Kambodża


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00855?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00855 (Kambodża) brzmi: "KH"