1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Macao Numer kierunkowy 00853 wzg, +853 należy do Makau


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00853

  1. Numer kierunkowy 00853
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00853?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00853 i +853?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00853
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00853?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00853.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00853?

Numer kierunkowy 00853

Makau posiada numer kierunkowy 00853 wzg. +853.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00853?

Z użyciem numeru kierunkowego 00853 wzg. +853 telefonuje się do Makau.


Jaka jest różnica pomiędzy 00853 i +853?

Zarówno numer 00853, jak i +853 są powiązane do Makau. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Makau tyko poprzez wybranie numeru 00853, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00853

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00853 nawiązuje się połączenie do Makau.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00853?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00853 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Makau.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00853.

Numer kierunkowy 00853 Makau


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00853?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00853 (Makau) brzmi: "MO"