1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...

Korea, Democratic People's Republic of Numer kierunkowy 00850 wzg, +850 należy do Korea Północna


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00850

  1. Numer kierunkowy 00850
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00850?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00850 i +850?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00850
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00850?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00850.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00850?

Numer kierunkowy 00850

Korea Północna posiada numer kierunkowy 00850 wzg. +850.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00850?

Z użyciem numeru kierunkowego 00850 wzg. +850 telefonuje się do Korea Północna.


Jaka jest różnica pomiędzy 00850 i +850?

Zarówno numer 00850, jak i +850 są powiązane do Korea Północna. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Korea Północna tyko poprzez wybranie numeru 00850, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00850

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00850 nawiązuje się połączenie do Korea Północna.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00850?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00850 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Korea Północna.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00850.

Numer kierunkowy 00850 Korea Północna


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00850?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00850 (Korea Północna) brzmi: "KP"