1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Viet Nam Numer kierunkowy 0084 wzg, +84 należy do Wietnam


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0084

  1. Numer kierunkowy 0084
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0084?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0084 i +84?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0084
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0084?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0084.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0084?

Numer kierunkowy 0084

Wietnam posiada numer kierunkowy 0084 wzg. +84.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0084?

Z użyciem numeru kierunkowego 0084 wzg. +84 telefonuje się do Wietnam.


Jaka jest różnica pomiędzy 0084 i +84?

Zarówno numer 0084, jak i +84 są powiązane do Wietnam. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Wietnam tyko poprzez wybranie numeru 0084, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0084

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0084 nawiązuje się połączenie do Wietnam.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0084?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0084 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Wietnam.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0084.

Numer kierunkowy 0084 Wietnam


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0084?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0084 (Wietnam) brzmi: "VN"