1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Korea, Republic of Numer kierunkowy 0082 wzg, +82 należy do Korea Południowa


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0082

  1. Numer kierunkowy 0082
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0082?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0082 i +82?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0082
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0082?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0082.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0082?

Numer kierunkowy 0082

Korea Południowa posiada numer kierunkowy 0082 wzg. +82.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0082?

Z użyciem numeru kierunkowego 0082 wzg. +82 telefonuje się do Korea Południowa.


Jaka jest różnica pomiędzy 0082 i +82?

Zarówno numer 0082, jak i +82 są powiązane do Korea Południowa. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Korea Południowa tyko poprzez wybranie numeru 0082, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0082

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0082 nawiązuje się połączenie do Korea Południowa.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0082?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0082 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Korea Południowa.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0082.

Numer kierunkowy 0082 Korea Południowa


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0082?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0082 (Korea Południowa) brzmi: "KR"