1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 3,77 out of 5)
Loading...

Japan Numer kierunkowy 0081 wzg, +81 należy do Japonia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0081

  1. Numer kierunkowy 0081
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0081?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0081 i +81?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0081
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0081?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0081.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0081?

Numer kierunkowy 0081

Japonia posiada numer kierunkowy 0081 wzg. +81.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0081?

Z użyciem numeru kierunkowego 0081 wzg. +81 telefonuje się do Japonia.


Jaka jest różnica pomiędzy 0081 i +81?

Zarówno numer 0081, jak i +81 są powiązane do Japonia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Japonia tyko poprzez wybranie numeru 0081, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0081

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0081 nawiązuje się połączenie do Japonia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0081?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0081 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Japonia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0081.

Numer kierunkowy 0081 Japonia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0081?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0081 (Japonia) brzmi: "JP"