1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Kazakhstan Numer kierunkowy 007 wzg, +7 należy do Kazachstan


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 007

  1. Numer kierunkowy 007
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 007?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 007 i +7?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 007
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 007?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 007.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 007?

Numer kierunkowy 007

Kazachstan posiada numer kierunkowy 007 wzg. +7.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 007?

Z użyciem numeru kierunkowego 007 wzg. +7 telefonuje się do Kazachstan.


Jaka jest różnica pomiędzy 007 i +7?

Zarówno numer 007, jak i +7 są powiązane do Kazachstan. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Kazachstan tyko poprzez wybranie numeru 007, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 007

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 007 nawiązuje się połączenie do Kazachstan.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 007?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 007 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Kazachstan.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 007.

Numer kierunkowy 007 Kazachstan


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 007?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 007 (Kazachstan) brzmi: "KZ"