1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Marshall Islands Numer kierunkowy 00692 wzg, +692 należy na Wyspy Marshalla


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00692

  1. Numer kierunkowy 00692
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00692?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00692 i +692?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00692
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00692?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00692.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00692?

Numer kierunkowy 00692

Wyspy Marshalla posiada numer kierunkowy 00692 wzg. +692.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00692?

Z użyciem numeru kierunkowego 00692 wzg. +692 telefonuje się na Wyspy Marshalla.


Jaka jest różnica pomiędzy 00692 i +692?

Zarówno numer 00692, jak i +692 są powiązane na Wyspy Marshalla. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Wyspy Marshalla tyko poprzez wybranie numeru 00692, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00692

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00692 nawiązuje się połączenie na Wyspy Marshalla.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00692?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00692 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Wyspy Marshalla.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00692.

Numer kierunkowy 00692 Wyspy Marshalla


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00692?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00692 (Wyspy Marshalla) brzmi: "MH"