1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Micronesia, Federated States of Numer kierunkowy 00691 wzg, +691 należy do Mikronezja


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00691

  1. Numer kierunkowy 00691
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00691?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00691 i +691?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00691
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00691?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00691.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00691?

Numer kierunkowy 00691

Mikronezja posiada numer kierunkowy 00691 wzg. +691.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00691?

Z użyciem numeru kierunkowego 00691 wzg. +691 telefonuje się do Mikronezja.


Jaka jest różnica pomiędzy 00691 i +691?

Zarówno numer 00691, jak i +691 są powiązane do Mikronezja. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Mikronezja tyko poprzez wybranie numeru 00691, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00691

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00691 nawiązuje się połączenie do Mikronezja.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00691?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00691 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Mikronezja.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00691.

Numer kierunkowy 00691 Mikronezja


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00691?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00691 (Mikronezja) brzmi: "FM"