1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,05 out of 5)
Loading...

Tokelau Numer kierunkowy 00690 wzg, +690 należy do Tokelau


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00690

  1. Numer kierunkowy 00690
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00690?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00690 i +690?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00690
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00690?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00690.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00690?

Numer kierunkowy 00690

Tokelau posiada numer kierunkowy 00690 wzg. +690.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00690?

Z użyciem numeru kierunkowego 00690 wzg. +690 telefonuje się do Tokelau.


Jaka jest różnica pomiędzy 00690 i +690?

Zarówno numer 00690, jak i +690 są powiązane do Tokelau. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Tokelau tyko poprzez wybranie numeru 00690, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00690

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00690 nawiązuje się połączenie do Tokelau.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00690?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00690 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Tokelau.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00690.

Numer kierunkowy 00690 Tokelau


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00690?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00690 (Tokelau) brzmi: "TK"