1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 3,96 out of 5)
Loading...

Tuvalu Numer kierunkowy 00688 wzg, +688 należy do Tuvalu


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00688

  1. Numer kierunkowy 00688
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00688?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00688 i +688?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00688
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00688?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00688.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00688?

Numer kierunkowy 00688

Tuvalu posiada numer kierunkowy 00688 wzg. +688.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00688?

Z użyciem numeru kierunkowego 00688 wzg. +688 telefonuje się do Tuvalu.


Jaka jest różnica pomiędzy 00688 i +688?

Zarówno numer 00688, jak i +688 są powiązane do Tuvalu. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Tuvalu tyko poprzez wybranie numeru 00688, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00688

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00688 nawiązuje się połączenie do Tuvalu.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00688?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00688 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Tuvalu.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00688.

Numer kierunkowy 00688 Tuvalu


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00688?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00688 (Tuvalu) brzmi: "TV"