1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,07 out of 5)
Loading...

Kiribati Numer kierunkowy 00686 wzg, +686 należy do Kiribati


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00686

  1. Numer kierunkowy 00686
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00686?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00686 i +686?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00686
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00686?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00686.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00686?

Numer kierunkowy 00686

Kiribati posiada numer kierunkowy 00686 wzg. +686.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00686?

Z użyciem numeru kierunkowego 00686 wzg. +686 telefonuje się do Kiribati.


Jaka jest różnica pomiędzy 00686 i +686?

Zarówno numer 00686, jak i +686 są powiązane do Kiribati. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Kiribati tyko poprzez wybranie numeru 00686, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00686

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00686 nawiązuje się połączenie do Kiribati.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00686?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00686 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Kiribati.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00686.

Numer kierunkowy 00686 Kiribati


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00686?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00686 (Kiribati) brzmi: "KI"