1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,41 out of 5)
Loading...

Samoa Numer kierunkowy 00685 wzg, +685 należy do Samoa


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00685

  1. Numer kierunkowy 00685
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00685?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00685 i +685?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00685
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00685?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00685.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00685?

Numer kierunkowy 00685

Samoa posiada numer kierunkowy 00685 wzg. +685.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00685?

Z użyciem numeru kierunkowego 00685 wzg. +685 telefonuje się do Samoa.


Jaka jest różnica pomiędzy 00685 i +685?

Zarówno numer 00685, jak i +685 są powiązane do Samoa. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Samoa tyko poprzez wybranie numeru 00685, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00685

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00685 nawiązuje się połączenie do Samoa.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00685?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00685 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Samoa.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00685.

Numer kierunkowy 00685 Samoa


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00685?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00685 (Samoa) brzmi: "WS"