1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,36 out of 5)
Loading...

Niue Numer kierunkowy 00683 wzg, +683 należy do Niue


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00683

  1. Numer kierunkowy 00683
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00683?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00683 i +683?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00683
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00683?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00683.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00683?

Numer kierunkowy 00683

Niue posiada numer kierunkowy 00683 wzg. +683.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00683?

Z użyciem numeru kierunkowego 00683 wzg. +683 telefonuje się do Niue.


Jaka jest różnica pomiędzy 00683 i +683?

Zarówno numer 00683, jak i +683 są powiązane do Niue. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Niue tyko poprzez wybranie numeru 00683, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00683

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00683 nawiązuje się połączenie do Niue.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00683?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00683 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Niue.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00683.

Numer kierunkowy 00683 Niue


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00683?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00683 (Niue) brzmi: "NU"