1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...

Cook Islands Numer kierunkowy 00682 wzg, +682 należy na Wyspy Cooka


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00682

  1. Numer kierunkowy 00682
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00682?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00682 i +682?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00682
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00682?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00682.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00682?

Numer kierunkowy 00682

Wyspy Cooka posiada numer kierunkowy 00682 wzg. +682.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00682?

Z użyciem numeru kierunkowego 00682 wzg. +682 telefonuje się na Wyspy Cooka.


Jaka jest różnica pomiędzy 00682 i +682?

Zarówno numer 00682, jak i +682 są powiązane na Wyspy Cooka. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Wyspy Cooka tyko poprzez wybranie numeru 00682, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00682

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00682 nawiązuje się połączenie na Wyspy Cooka.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00682?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00682 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Wyspy Cooka.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00682.

Numer kierunkowy 00682 Wyspy Cooka


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00682?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00682 (Wyspy Cooka) brzmi: "CK"