1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Palau Numer kierunkowy 00680 wzg, +680 należy do Palau


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00680

  1. Numer kierunkowy 00680
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00680?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00680 i +680?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00680
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00680?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00680.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00680?

Numer kierunkowy 00680

Palau posiada numer kierunkowy 00680 wzg. +680.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00680?

Z użyciem numeru kierunkowego 00680 wzg. +680 telefonuje się do Palau.


Jaka jest różnica pomiędzy 00680 i +680?

Zarówno numer 00680, jak i +680 są powiązane do Palau. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Palau tyko poprzez wybranie numeru 00680, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00680

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00680 nawiązuje się połączenie do Palau.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00680?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00680 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Palau.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00680.

Numer kierunkowy 00680 Palau


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00680?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00680 (Palau) brzmi: "PW"