1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...

Fiji Numer kierunkowy 00679 wzg, +679 należy na Fidżi


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00679

  1. Numer kierunkowy 00679
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00679?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00679 i +679?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00679
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00679?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00679.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00679?

Numer kierunkowy 00679

Fidżi posiada numer kierunkowy 00679 wzg. +679.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00679?

Z użyciem numeru kierunkowego 00679 wzg. +679 telefonuje się na Fidżi.


Jaka jest różnica pomiędzy 00679 i +679?

Zarówno numer 00679, jak i +679 są powiązane na Fidżi. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Fidżi tyko poprzez wybranie numeru 00679, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00679

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00679 nawiązuje się połączenie na Fidżi.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00679?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00679 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Fidżi.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00679.

Numer kierunkowy 00679 Fidżi


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00679?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00679 (Fidżi) brzmi: "FJ"