1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,41 out of 5)
Loading...

Vanuatu Numer kierunkowy 00678 wzg, +678 należy do Vanuatu


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00678

  1. Numer kierunkowy 00678
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00678?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00678 i +678?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00678
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00678?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00678.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00678?

Numer kierunkowy 00678

Vanuatu posiada numer kierunkowy 00678 wzg. +678.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00678?

Z użyciem numeru kierunkowego 00678 wzg. +678 telefonuje się do Vanuatu.


Jaka jest różnica pomiędzy 00678 i +678?

Zarówno numer 00678, jak i +678 są powiązane do Vanuatu. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Vanuatu tyko poprzez wybranie numeru 00678, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00678

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00678 nawiązuje się połączenie do Vanuatu.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00678?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00678 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Vanuatu.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00678.

Numer kierunkowy 00678 Vanuatu


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00678?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00678 (Vanuatu) brzmi: "VU"