1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3,79 out of 5)
Loading...

Nauru Numer kierunkowy 00674 wzg, +674 należy do Nauru


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00674

  1. Numer kierunkowy 00674
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00674?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00674 i +674?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00674
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00674?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00674.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00674?

Numer kierunkowy 00674

Nauru posiada numer kierunkowy 00674 wzg. +674.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00674?

Z użyciem numeru kierunkowego 00674 wzg. +674 telefonuje się do Nauru.


Jaka jest różnica pomiędzy 00674 i +674?

Zarówno numer 00674, jak i +674 są powiązane do Nauru. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Nauru tyko poprzez wybranie numeru 00674, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00674

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00674 nawiązuje się połączenie do Nauru.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00674?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00674 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Nauru.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00674.

Numer kierunkowy 00674 Nauru


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00674?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00674 (Nauru) brzmi: "NR"