1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Brunei Darussalam Numer kierunkowy 00673 wzg, +673 należy do Brunei


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00673

  1. Numer kierunkowy 00673
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00673?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00673 i +673?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00673
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00673?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00673.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00673?

Numer kierunkowy 00673

Brunei posiada numer kierunkowy 00673 wzg. +673.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00673?

Z użyciem numeru kierunkowego 00673 wzg. +673 telefonuje się do Brunei.


Jaka jest różnica pomiędzy 00673 i +673?

Zarówno numer 00673, jak i +673 są powiązane do Brunei. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Brunei tyko poprzez wybranie numeru 00673, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00673

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00673 nawiązuje się połączenie do Brunei.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00673?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00673 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Brunei.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00673.

Numer kierunkowy 00673 Brunei


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00673?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00673 (Brunei) brzmi: "BN"