1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...

Timor-Leste Numer kierunkowy 00670 wzg, +670 należy do Timor Wschodni


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00670

  1. Numer kierunkowy 00670
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00670?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00670 i +670?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00670
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00670?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00670.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00670?

Numer kierunkowy 00670

Timor Wschodni posiada numer kierunkowy 00670 wzg. +670.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00670?

Z użyciem numeru kierunkowego 00670 wzg. +670 telefonuje się do Timor Wschodni.


Jaka jest różnica pomiędzy 00670 i +670?

Zarówno numer 00670, jak i +670 są powiązane do Timor Wschodni. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Timor Wschodni tyko poprzez wybranie numeru 00670, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00670

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00670 nawiązuje się połączenie do Timor Wschodni.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00670?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00670 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Timor Wschodni.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00670.

Numer kierunkowy 00670 Timor Wschodni


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00670?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00670 (Timor Wschodni) brzmi: "TL"