1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Guyana Numer kierunkowy 00592 wzg, +592 należy do Gujana


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00592

  1. Numer kierunkowy 00592
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00592?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00592 i +592?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00592
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00592?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00592.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00592?

Numer kierunkowy 00592

Gujana posiada numer kierunkowy 00592 wzg. +592.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00592?

Z użyciem numeru kierunkowego 00592 wzg. +592 telefonuje się do Gujana.


Jaka jest różnica pomiędzy 00592 i +592?

Zarówno numer 00592, jak i +592 są powiązane do Gujana. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Gujana tyko poprzez wybranie numeru 00592, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00592

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00592 nawiązuje się połączenie do Gujana.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00592?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00592 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Gujana.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00592.

Numer kierunkowy 00592 Gujana


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00592?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00592 (Gujana) brzmi: "GY"