1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3,92 out of 5)
Loading...

Venezuela, Bolivarian Republic of Numer kierunkowy 0058 wzg, +58 należy do Wenezuela


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0058

  1. Numer kierunkowy 0058
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0058?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0058 i +58?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0058
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0058?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0058.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0058?

Numer kierunkowy 0058

Wenezuela posiada numer kierunkowy 0058 wzg. +58.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0058?

Z użyciem numeru kierunkowego 0058 wzg. +58 telefonuje się do Wenezuela.


Jaka jest różnica pomiędzy 0058 i +58?

Zarówno numer 0058, jak i +58 są powiązane do Wenezuela. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Wenezuela tyko poprzez wybranie numeru 0058, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0058

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0058 nawiązuje się połączenie do Wenezuela.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0058?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0058 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Wenezuela.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0058.

Numer kierunkowy 0058 Wenezuela


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0058?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0058 (Wenezuela) brzmi: "VE"