1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...

Cuba Numer kierunkowy 0053 wzg, +53 należy do Kuba


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0053

  1. Numer kierunkowy 0053
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0053?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0053 i +53?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0053
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0053?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0053.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0053?

Numer kierunkowy 0053

Kuba posiada numer kierunkowy 0053 wzg. +53.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0053?

Z użyciem numeru kierunkowego 0053 wzg. +53 telefonuje się do Kuba.


Jaka jest różnica pomiędzy 0053 i +53?

Zarówno numer 0053, jak i +53 są powiązane do Kuba. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Kuba tyko poprzez wybranie numeru 0053, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0053

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0053 nawiązuje się połączenie do Kuba.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0053?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0053 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Kuba.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0053.

Numer kierunkowy 0053 Kuba


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0053?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0053 (Kuba) brzmi: "CU"