1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Haiti Numer kierunkowy 00509 wzg, +509 należy na Haiti


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00509

  1. Numer kierunkowy 00509
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00509?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00509 i +509?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00509
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00509?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00509.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00509?

Numer kierunkowy 00509

Haiti posiada numer kierunkowy 00509 wzg. +509.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00509?

Z użyciem numeru kierunkowego 00509 wzg. +509 telefonuje się na Haiti.


Jaka jest różnica pomiędzy 00509 i +509?

Zarówno numer 00509, jak i +509 są powiązane na Haiti. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Haiti tyko poprzez wybranie numeru 00509, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00509

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00509 nawiązuje się połączenie na Haiti.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00509?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00509 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Haiti.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00509.

Numer kierunkowy 00509 Haiti


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00509?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00509 (Haiti) brzmi: "HT"