1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...

Saint Pierre and Miquelon Numer kierunkowy 00508 wzg, +508 należy do Saint-Pierre i Miquelon


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00508

  1. Numer kierunkowy 00508
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00508?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00508 i +508?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00508
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00508?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00508.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00508?

Numer kierunkowy 00508

Saint-Pierre i Miquelon posiada numer kierunkowy 00508 wzg. +508.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00508?

Z użyciem numeru kierunkowego 00508 wzg. +508 telefonuje się do Saint-Pierre i Miquelon.


Jaka jest różnica pomiędzy 00508 i +508?

Zarówno numer 00508, jak i +508 są powiązane do Saint-Pierre i Miquelon. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Saint-Pierre i Miquelon tyko poprzez wybranie numeru 00508, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00508

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00508 nawiązuje się połączenie do Saint-Pierre i Miquelon.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00508?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00508 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Saint-Pierre i Miquelon.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00508.

Numer kierunkowy 00508 Saint-Pierre i Miquelon


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00508?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00508 (Saint-Pierre i Miquelon) brzmi: "PM"