1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Nicaragua Numer kierunkowy 00505 wzg, +505 należy do Nikaragua


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00505

  1. Numer kierunkowy 00505
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00505?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00505 i +505?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00505
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00505?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00505.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00505?

Numer kierunkowy 00505

Nikaragua posiada numer kierunkowy 00505 wzg. +505.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00505?

Z użyciem numeru kierunkowego 00505 wzg. +505 telefonuje się do Nikaragua.


Jaka jest różnica pomiędzy 00505 i +505?

Zarówno numer 00505, jak i +505 są powiązane do Nikaragua. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Nikaragua tyko poprzez wybranie numeru 00505, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00505

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00505 nawiązuje się połączenie do Nikaragua.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00505?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00505 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Nikaragua.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00505.

Numer kierunkowy 00505 Nikaragua


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00505?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00505 (Nikaragua) brzmi: "NI"