1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,10 out of 5)
Loading...

Honduras Numer kierunkowy 00504 wzg, +504 należy do Honduras


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00504

  1. Numer kierunkowy 00504
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00504?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00504 i +504?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00504
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00504?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00504.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00504?

Numer kierunkowy 00504

Honduras posiada numer kierunkowy 00504 wzg. +504.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00504?

Z użyciem numeru kierunkowego 00504 wzg. +504 telefonuje się do Honduras.


Jaka jest różnica pomiędzy 00504 i +504?

Zarówno numer 00504, jak i +504 są powiązane do Honduras. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Honduras tyko poprzez wybranie numeru 00504, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00504

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00504 nawiązuje się połączenie do Honduras.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00504?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00504 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Honduras.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00504.

Numer kierunkowy 00504 Honduras


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00504?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00504 (Honduras) brzmi: "HN"