1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...

Belize Numer kierunkowy 00501 wzg, +501 należy do Belize


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00501

  1. Numer kierunkowy 00501
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00501?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00501 i +501?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00501
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00501?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00501.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00501?

Numer kierunkowy 00501

Belize posiada numer kierunkowy 00501 wzg. +501.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00501?

Z użyciem numeru kierunkowego 00501 wzg. +501 telefonuje się do Belize.


Jaka jest różnica pomiędzy 00501 i +501?

Zarówno numer 00501, jak i +501 są powiązane do Belize. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Belize tyko poprzez wybranie numeru 00501, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00501

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00501 nawiązuje się połączenie do Belize.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00501?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00501 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Belize.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00501.

Numer kierunkowy 00501 Belize


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00501?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00501 (Belize) brzmi: "BZ"