1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,61 out of 5)
Loading...

Falkland Islands (Malvinas) Numer kierunkowy 00500 wzg, +500 należy do Falklandy


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00500

  1. Numer kierunkowy 00500
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00500?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00500 i +500?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00500
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00500?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00500.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00500?

Numer kierunkowy 00500

Falklandy posiada numer kierunkowy 00500 wzg. +500.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00500?

Z użyciem numeru kierunkowego 00500 wzg. +500 telefonuje się do Falklandy.


Jaka jest różnica pomiędzy 00500 i +500?

Zarówno numer 00500, jak i +500 są powiązane do Falklandy. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Falklandy tyko poprzez wybranie numeru 00500, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00500

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00500 nawiązuje się połączenie do Falklandy.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00500?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00500 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Falklandy.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00500.

Numer kierunkowy 00500 Falklandy


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00500?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00500 (Falklandy) brzmi: "FK"