1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 3,90 out of 5)
Loading...

Norway Numer kierunkowy 0047 wzg, +47 należy do Norwegia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0047

  1. Numer kierunkowy 0047
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0047?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0047 i +47?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0047
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0047?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0047.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0047?

Numer kierunkowy 0047

Norwegia posiada numer kierunkowy 0047 wzg. +47.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0047?

Z użyciem numeru kierunkowego 0047 wzg. +47 telefonuje się do Norwegia.


Jaka jest różnica pomiędzy 0047 i +47?

Zarówno numer 0047, jak i +47 są powiązane do Norwegia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Norwegia tyko poprzez wybranie numeru 0047, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0047

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0047 nawiązuje się połączenie do Norwegia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0047?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0047 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Norwegia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0047.

Numer kierunkowy 0047 Norwegia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0047?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0047 (Norwegia) brzmi: "NO"