1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...

Denmark Numer kierunkowy 0045 wzg, +45 należy do Dania


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0045

  1. Numer kierunkowy 0045
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0045?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0045 i +45?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0045
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0045?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0045.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0045?

Numer kierunkowy 0045

Dania posiada numer kierunkowy 0045 wzg. +45.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0045?

Z użyciem numeru kierunkowego 0045 wzg. +45 telefonuje się do Dania.


Jaka jest różnica pomiędzy 0045 i +45?

Zarówno numer 0045, jak i +45 są powiązane do Dania. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Dania tyko poprzez wybranie numeru 0045, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0045

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0045 nawiązuje się połączenie do Dania.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0045?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0045 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Dania.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0045.

Numer kierunkowy 0045 Dania


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0045?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0045 (Dania) brzmi: "DK"