1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 4,65 out of 5)
Loading...

Slovakia Numer kierunkowy 00421 wzg, +421 należy na Słowacja


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00421

  1. Numer kierunkowy 00421
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00421?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00421 i +421?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00421
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00421?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00421.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00421?

Numer kierunkowy 00421

Słowacja posiada numer kierunkowy 00421 wzg. +421.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00421?

Z użyciem numeru kierunkowego 00421 wzg. +421 telefonuje się na Słowacja.


Jaka jest różnica pomiędzy 00421 i +421?

Zarówno numer 00421, jak i +421 są powiązane na Słowacja. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Słowacja tyko poprzez wybranie numeru 00421, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00421

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00421 nawiązuje się połączenie na Słowacja.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00421?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00421 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Słowacja.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00421.

Numer kierunkowy 00421 Słowacja


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00421?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00421 (Słowacja) brzmi: "SK"