1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Romania Numer kierunkowy 0040 wzg, +40 należy do Rumunia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 0040

  1. Numer kierunkowy 0040
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0040?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 0040 i +40?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 0040
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0040?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0040.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0040?

Numer kierunkowy 0040

Rumunia posiada numer kierunkowy 0040 wzg. +40.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 0040?

Z użyciem numeru kierunkowego 0040 wzg. +40 telefonuje się do Rumunia.


Jaka jest różnica pomiędzy 0040 i +40?

Zarówno numer 0040, jak i +40 są powiązane do Rumunia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Rumunia tyko poprzez wybranie numeru 0040, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 0040

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 0040 nawiązuje się połączenie do Rumunia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 0040?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 0040 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Rumunia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 0040.

Numer kierunkowy 0040 Rumunia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 0040?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 0040 (Rumunia) brzmi: "RO"