1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Numer kierunkowy 00389 wzg, +389 należy do Macedonia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00389

  1. Numer kierunkowy 00389
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00389?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00389 i +389?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00389
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00389?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00389.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00389?

Numer kierunkowy 00389

Macedonia posiada numer kierunkowy 00389 wzg. +389.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00389?

Z użyciem numeru kierunkowego 00389 wzg. +389 telefonuje się do Macedonia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00389 i +389?

Zarówno numer 00389, jak i +389 są powiązane do Macedonia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Macedonia tyko poprzez wybranie numeru 00389, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00389

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00389 nawiązuje się połączenie do Macedonia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00389?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00389 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Macedonia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00389.

Numer kierunkowy 00389 Macedonia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00389?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00389 (Macedonia) brzmi: "MK"