1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Slovenia Numer kierunkowy 00386 wzg, +386 należy do Słowenia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00386

  1. Numer kierunkowy 00386
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00386?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00386 i +386?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00386
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00386?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00386.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00386?

Numer kierunkowy 00386

Słowenia posiada numer kierunkowy 00386 wzg. +386.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00386?

Z użyciem numeru kierunkowego 00386 wzg. +386 telefonuje się do Słowenia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00386 i +386?

Zarówno numer 00386, jak i +386 są powiązane do Słowenia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Słowenia tyko poprzez wybranie numeru 00386, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00386

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00386 nawiązuje się połączenie do Słowenia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00386?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00386 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Słowenia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00386.

Numer kierunkowy 00386 Słowenia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00386?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00386 (Słowenia) brzmi: "SI"