1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Serbia Numer kierunkowy 00381 wzg, +381 należy do Serbia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00381

  1. Numer kierunkowy 00381
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00381?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00381 i +381?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00381
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00381?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00381.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00381?

Numer kierunkowy 00381

Serbia posiada numer kierunkowy 00381 wzg. +381.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00381?

Z użyciem numeru kierunkowego 00381 wzg. +381 telefonuje się do Serbia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00381 i +381?

Zarówno numer 00381, jak i +381 są powiązane do Serbia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Serbia tyko poprzez wybranie numeru 00381, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00381

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00381 nawiązuje się połączenie do Serbia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00381?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00381 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Serbia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00381.

Numer kierunkowy 00381 Serbia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00381?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00381 (Serbia) brzmi: "RS"