1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Ukraine Numer kierunkowy 00380 wzg, +380 należy na Ukraina


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00380

  1. Numer kierunkowy 00380
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00380?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00380 i +380?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00380
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00380?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00380.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00380?

Numer kierunkowy 00380

Ukraina posiada numer kierunkowy 00380 wzg. +380.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00380?

Z użyciem numeru kierunkowego 00380 wzg. +380 telefonuje się na Ukraina.


Jaka jest różnica pomiędzy 00380 i +380?

Zarówno numer 00380, jak i +380 są powiązane na Ukraina. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Ukraina tyko poprzez wybranie numeru 00380, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00380

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00380 nawiązuje się połączenie na Ukraina.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00380?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00380 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Ukraina.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00380.

Numer kierunkowy 00380 Ukraina


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00380?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00380 (Ukraina) brzmi: "UA"