1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...

Armenia Numer kierunkowy 00374 wzg, +374 należy do Armenia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00374

  1. Numer kierunkowy 00374
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00374?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00374 i +374?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00374
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00374?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00374.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00374?

Numer kierunkowy 00374

Armenia posiada numer kierunkowy 00374 wzg. +374.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00374?

Z użyciem numeru kierunkowego 00374 wzg. +374 telefonuje się do Armenia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00374 i +374?

Zarówno numer 00374, jak i +374 są powiązane do Armenia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Armenia tyko poprzez wybranie numeru 00374, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00374

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00374 nawiązuje się połączenie do Armenia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00374?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00374 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Armenia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00374.

Numer kierunkowy 00374 Armenia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00374?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00374 (Armenia) brzmi: "AM"